TEMA HARI GURU (1972-2003)

1972   Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara
1973   Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1974   Peranan Guru Dalam Zaman Sains Dan Teknologi
1975   Guru Dan Pembangunan Negara
1976   Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan
1977   Dedikasi Dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1978   Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1979   Murid Sejahtera Negara jaya

1980   Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1981   Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1982   Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1983   Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1984   Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1985   Guru Dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1986   Pendidikan Teras Nasionalisme
1987   Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1988   Guru Pengasas Budaya Membaca
1989   Guru Pembina Budaya Ilmu


1990   Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera

1991   Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1992   Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1993   Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1994   Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1995   Permuafakatan Dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1996   Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1997   Guru Bestari Sekolah Bestari
1998   Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1999   Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang


2000   Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan

2001   Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama
2002   Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2003   Guru Berkualiti Aspirasi Negara


Cetak muka surat ini
1