RESUME

BIODATA


Nama :Azmi bin Jaaffar

No. Kad Pengenalan :720911-11-5083 (A 2279645)

Alamat Tetap :No.90, Jalan Dewan, Alor Lintah, 22000

Jerteh, Terengganu.

Alamat Surat Menyurat :1860-B, Rumah Guru SMK LKTP Maokil

LKTP Maokil, 85300 Labis, Johor.

Alamat E-mail :azmijeff@tm.net.my / abja72@yahoo.com

No. Telefon :019-7394353 / 09-6979004

Tarikh Lahir :11 September 1972

Tempat Lahir :Kg.Alor Lintah, Besut, Terengganu

Jantina :Lelaki

Status Perkahwinan :Berkahwin

Warganegara :Malaysia

Bangsa :Melayu

Agama :Islam

Tinggi/Berat :1.65 m / 60 kg

 


PENDIDIKAN


1992-1996 :Universiti Kebangsaan Malaysia

Ijazah Sarjanamuda Sains Bioperubatan (kepujian)

(Bahagian Dua Bawah)

1991-1992 :Pusat Matrikulasi UKM Kuala Pilah

Matrikulasi Tahun Kedua

1990-1991 :Sek.Men.Sains Sultan Mahmud, K.Trg

Matrikulasi Tahun Pertama

1988-1989 :Sek. Men. Agama (Atas) Sul.Zainal Abidin,

Batu Buruk, Kuala Terengganu

Sijil Pelajaran Malaysia (Gred 1)

1985-1987 :Sek. Men. Agama (Atas) Sul.Zainal Abidin,

Batu Buruk, Kuala Terengganu

Sijil Rendah Pelajaran (Gred A)

 


KEBOLEHAN


Bahasa : Bertutur, menulis dan membaca dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris.

Asas Komputer : Microsoft Office, Amipro, Lotus dan aplikasi windows.

Keupayaan Kerja : Mempunyai asas teoritikal dan praktikal dalam bidang Bioperubatan

Meliputi Biokimia, Mikrobiologi, Anatomi, Patologi, Farmakologi,

Parasitologi dan Entomologi.


PENGALAMAN KERJA


21 Jan 2003 hingga sekarang : Mengajar di SMK LKTP Maokil, Labis

(Sains, Biologi,PJK dan Sivik)

21 Jan 2002 : KPLI (Maktab Perguruan Kuala Terengganu Batu Rakit)

Option ; Sains dan Pengajian Am

Sept'99 – Jan'02 :Biochemist

BP Clinical Lab Sdn Bhd (Cawangan Kuala Terengganu )

Berpengalaman dalam pengurusan makmal , pemasaran,

dan ujian makmal klinikal.

Mei'99 – Ogos’99 :Biochemist

BP Clinical Lab Sdn Bhd (Cawangan Kuala Lumpur)

Berpengalaman dalam pengurusan makmal , pemasaran,

dan ujian makmal klinikal.

Julai’96 - April'99 :Biochemist

BP Clinical Lab Sdn Bhd (Cawangan Kajang)

Berpengalaman dalam pengurusan makmal , pemasaran,

dan ujian makmal klinikal.

1996:Satu tahun pengalamam penyelidikan keberkesanan rawatan

air di logi pembersihan air bagi mengurangkan kehadiran

mikroorganisma (projek tahun akhir ijazah sarjanamuda)

Mei'95 - Jun'95 :Latihan industri di Ibu Pejabat ,Jabatan Alam Sekitar Malaysia.

Berpengalaman dalam pengurusan persekitaran, pelupusan sisa

toksik dan sisa-sisa perindustrian.

Mei'94 - Jun'94 :Latihan industri di makmal Jabatan Kimia Patologi, Hospital

Universiti Sains Malaysia

Berpengalaman dalam ujian makmal klinikal.

 RUJUKAN


1.Prof. Dr. Mohd. Salleh Mohd Yasin

Timbalan Naib Censelor

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi

Selangor

Tel: 03-8290001

2.Prof. Dr. Azman Abu Bakar

Dekan

Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu

Universiti Kebangsaan Malaysia

Jalan Raja Muda Abd. Aziz

50300 Kuala Lumpur

Tel: 03-4405601


 
  Home