PERBINCANGAN


Sista Giardia sp. dan oosista Cryptosporidium sp.

Daripada kajian yang dilakukan, didapati sista Giardia sp. dan oosista Cryptosporidium sp. telah dapat dikesan dalam sampel air mentah tetapi tidak dapat dikesan dalam sampel air yang telah dirawat.

Secara keseluruhan sista Giardia sp. telah dapat dikesan dalam 15 daripada 48 (31.25%) sampel air mentah yang diambil dengan julat kehadiran antara 0.29 sista/liter hingga 1.50 sista/liter (Jadual 4.1, 4.2, 4.3 & 4.4). L.P.A. Cheras dan Sg. Langat menunjukkan peratusan kehadiran yang tinggi jika dibandingkan dengan L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas. L.P.A. Cheras menunjukkan 8 daripada 12 (66.7%) persampelan yang dibuat adalah positif terhadap kehadiran sista Giardia sementara bagi L.P.A. Sg. Langat menunjukkan 5 daripada 12 (41.7%) persampelan yang telah dilakukan positif terhadap sista Giardia. Bagi L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas masing-masing menunjukkan 1 daripada 12 (8.3%) persampelan yang positif terhadap sista Giardia.

Penentuan oosiata Cryptosporidium dalam sampel air mentah pula mendapati kepekatannya adalah lebih tinggi berbanding dengan kepekatan sista Giardia sp.. Secara keseluruhan, oosista Cryptosporidium sp. telah dijumpai dalam 23 daripada 48 (48%) persampelan yang dibuat dan berada dalam julat antara 0.17 oosista/liter sehingga 2.50 oosista/liter. Keputusan yang diperolehi ini bersesuaian dengan kajian oleh penyelidik-penyelidik lain yang juga menjumpai bilangan oosista Cryptosporidium yang lebih tinggi berbanding dengan sista Giardia.

Kajian yang dilakukan oleh Rose (1985) mendapati 77% dari 107 sampel air yang dikaji adalah positif terhadap oosista Cryptosporidium sp. dengan julat kehadiran di antara 0.28 hingga 28 oosista/liter. Sementara dalam kajian lain oleh Boutros (1989), mendapati daripada 50 sampel air permukaan yang dikaji, 70% adalah positif dengan julat kehadiran antara 0.002 hingga 4.49 oosista/liter. LeChevallier et al (1991) mendapati oosista Cryptosporidium sp. secara purata 1.5 kali lebih sering dijumpai dalam sampel air berbanding dengan sista Giardia sp.. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh julat perumah yang luas bagi Cryptosporidium sp. berbanding dengan Giardia sp..

L.P.A. Cheras dan Sg. Langat juga menunjukkan peratusan kehadiran yang tinggi berbanding dengan L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas. Peratus persampelan yang positif terhadap kehadiran oosista adalah sebanyak 91.7% bagi L.P.A. Cheras, 58.3% bagi L.P.A. Sg.Langat dan masing-masing sebanyak 25% bagi L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas.

Bilangan sista dan oosista yang dikesan dari L.P.A. Cheras (purata 0.42 sista/liter dan 0.79 oosista/liter) adalah lebih tinggi berbanding dengan loji-loji lain. Oleh yang demikian, dari segi kandungan sista dan oosista bolehlah dikatakan air mentah yang diproses di L.P.A. Cheras adalah lebih tercemar berbanding dengan L.P.A. Sg.Langat, Sg.Batu dan Bukit Nanas.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepekatan sista Giardia dan oosista Cryptosporidium diantaranya, jenis sumber air mentah, sumber pencemaran dan variasi musim.

Jenis sumber air samada air permukaan atau air bawah tanah dapat mempengaruhi kepekatan sista dan oosista yang dijumpai dalam air tersebut. Banyak kajian-kajian terdahulu mendapati air permukaan mengandungi sista dan oosista yang lebih tinggi berbanding dengan air bawah tanah (Smith & Rose 1990). Air permukaan ini termasuklah air sungai, kolam, tasik, dan empangan manakala air bawah tanah merupakan air mata air atau air telaga. Kajian yang dilakukan oleh Rohani (1994) mendapati daripada 28 persampelan yang dibuat bagi air bawah tanah hanya 2 sampel sahaja positif oosista dan 5 sampel positif terhadap sista dengan julat masing-masing antara 0-0.75 oosista/liter dan 0-0.25 sista/liter.

Bilangan sista dan oosista yang tinggi juga dikaitkan dengan sumber air yang menerima pencemaran, effluen kumbahan atau buangan industri. LeChevelliar et al (1991) mendapati purata air yang menerima pencemaran dari industri mengandungi 10 kali ganda lebih tinggi bilangan sista berbanding dari takungan air yang dilindungi atau semula jadi.

Air mentah yang diproses di L.P.A. Cheras lebih tercemar dengan sista Giardia dan oosista Cryptosporidium kerana sumber air mentah tersebut diperolehi dari Sg. Langat yang melalui kawasan perumahan, pertanian dan perindustrian. Sungai ini didapati menerima effluen kumbahan dari kawasan-kawasan tersebut. Walaupun air mentah yang diproses di L.P.A. Sg. Langat dari sumber yang sama namun tahap pencemarannya didapati lebih rendah kerana ianya terletak di kawasan hulu Sg.Langat, oleh yang demikian sumber air mentahnya kurang menerima pencemaran daripada kawasan perumahan, pertanian dan perindustrian berbanding dengan L.P.A. Cheras.

Sumber air mentah yang diproses di L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas diperolehi daripada empangan Sg. Batu dan empangan Klang Gate. Air mentah yang diproses bagi kedua-dua loji ini didapati kurang tercemar dengan sista Giardia dan oosista Cryptosporidium kerana kedua-dua empangan ini terletak di kawasan perdalaman dan jauh daripada kawasan perumahan, pertanian dan perindustrian. Hanya satu sampel air mentah sahaja yang menunjukkan positif terhadap kehadiran sista bagi L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas manakala bagi oosista Cryptosporidium 3 sampel air mentah dari kedua-dua loji ini menunjukkan positif terhadapnya. Walaubagaimanapun, kajian yang dijalankan oleh Rohani (1994) mendapati tiada sampel air mentah (12 sampel) yang menunjukkan positif terhadap sista Giardia dan oosista Cryptosporidium bagi sampel yang diambil dari empangan. Oleh yang demikian bolehlah dikatakan sumber air mentah yang diperolehi dari empangan adalah kurang tercemar berbanding dengan yang diambil terus dari sungai. Satu lagi faktor yang mungkin menyebabkan sista dan oosista gagal dikesan dalam sampel air mentah dari L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas adalah air dari empangan mempunyai masa yang lama berada dalam takungan. Ini memberikan masa yang cukup untuk segala pencemaran dimendapkan pada dasar empangan.

Variasi musim juga memainkan peranan penting bagi kehadiran sista dan oosista dalam sumber air. Ramai penyelidik-penyelidik terdahulu melaporkan kejadian kriptosporidiosis adalah mengikut musim tetapi bergantung kepada tempat tertentu. Sebagai contohnya di Australia, kejadiannya meningkat pada musim panas (Tzipori, 1983), di Amerika Tengah (Mata, 1986) dan India (Rahman, 1985), pada musim hujan dan di Jerman pada akhir musim panas (Nguyen, 1987). Penyelidikan yang dilakukan Casemore (1990) mendapati kejadian kriptosporidiosis meningkat pada musim bunga dan akhir musim luruh atau awal musim hujan. Kejadian ini dapat dihubungkaitkan dengan kekerapan hujan yang terjadi, aktiviti penternakan yang dijalankan dan amalan penggunaan baja dari buangan binatang (feses).

Dalam kajian ini, terdapat beberapa kali persampelan yang dilakukan selepas hujan turun pada sebelah malamnya iaitu pada 27/7/95, 26/9/95 dan 6/12/95. Bilangan sista dan oosista dapat dikesan pada ketiga-tiga tarikh tersebut. Ini mungkin disebabkan hujan yang turun telah membawa feses yang dikeluarkan oleh manusia atau haiwan yang berdarah panas di sekitar kawasan yang berhampiran dengan sungai ke dalam sumber air tersebut. Walaubagaimanapun kejadian ini tidak dapat dipastikan dengan jelas kerana persampelan yang dilakukan tersebut hanya pada kebetulan sahaja. Kajian yang lebih terperinci bolehlah dilakukan bagi melihat hubungan antara variasi musim dan juga kehadiran sista dan oosista.

Daripada kajian yang dilakukan ini, didapati bagi sampel air yang dirawat di L.P.A. Cheras, Sg.Langat, Sg.Batu dan Bukit Nanas tidak menunjukkan sebarang kehadiran sista Giardia dan oosista Cryptosporidium. Ini disebabkan proses-proses yang dilakukan bagi rawatan air di loji pembersihan air tersebut adalah berkesan bagi menyingkirkan sista Giardia dan oosista Cryptosporidium dari sampel air. Proses-proses yang dijalankan adalah proses penggumpalan serta flokulasi kimia, pengendapan dan penapisan. Proses penggumpalan serta flokulasi kimia dapat menyebabkan pepejal terampai halus serta koloid tergumpal dan menjadi ketulan-ketulan kecil yang boleh disingkirkan melalui endapan dan tapisan. Proses penapisan merupakan proses terakhir rawatan air di loji pembersihan air dan melibatkan kaedah melalukan air melalui batas berliang iaitu butiran-butiran pasir yang halus. Segala bahan-bahan terampai akan ditapis oleh batas berliang ini.

Kajian yang dilakukan oleh LeChevallier et al (1991) mendapati 17.1% sampel air yang dirawat menunjukkan kehadiran sista Giardia dengan julat kehadiran antara 0.29 - 64 sista/100 liter (purata 4.45 sista/100 liter) dan 26.8% menunjukkan kehadiran oosista Cryptosporidium dengan julat kehadiran antara 0.13 - 48 oosista/100 liter (purata 1.52 oosista/100 liter). Walaubagaimanapun, oleh kerana sampel air mentah bagi keempat-empat loji pembersihan yang dikaji tidak menanggung beban parasit yang tinggi maka rawatan air dengan kaedah penapisan dan penyingkiran klorin adalah memadai untuk menyingkirkan sista Giardia dan oosista Cryptosporidium. Keputusan yang diperolehi ini menunjukkan bahawa rawatan air di loji-loji yang dikaji adalah berkesan dalam menyingkirkan sista Giardia sp. dan oosista Cryptosporidium sp.. Walaubagaimanapun harus diingatkan, keadaan ini bukanlah bermakna sista atau oosista tidak terdapat langsung dalam sumber air yang telah dirawat tetapi mungkin kaedah yang digunakan untuk pengesanan tidak berupaya untuk mengesannya.

Koliform fekal

Kehadiran Koliform fekal dalam sampel air mentah menunjukkan bahawa sumber air yang digunakan di loji pembersihan air adalah tercemar dengan feses haiwan berdarah panas dan manusia. Purata bilangan Koliform fekal yang lebih tinggi dikesan dari L.P.A. Cheras dan Sg.Langat berbanding dengan L.P.A. Sg.Batu dan Bukit Nanas. Keadaan ini sememangnya dijangkakan kerana sumber air mentah bagi L.P.A. Cheras dan Sg.Langat ini diperolehi dari sungai yang sama. Walaubagaimanapun bilangan Koliform fekal adalah lebih tinggi dalam air mentah dari L.P.A. Cheras berbanding dengan Loji Sg.Langat. Ini menunjukkan sumber air mentah bagi L.P.A. Cheras lebih tercemar dengan feses haiwan berdarah panas dan manusia. Sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini, air mentah bagi L.P.A. Cheras lebih tercemar kerana ianya melalui kawasan kediaman, pertanian dan perindustrian dan menerima effluen kumbahan dari kawasan tersebut.

Koliform fekal tidak dikesan dalam sampel air yang dirawat kerana proses rawatan air di loji yang dikaji adalah berkesan untuk merawat air mentah. Proses pembersihan air seperti penggumpalan serta flokulasi kimia, pengendapan dan penapisan berupaya menyingkirkan sebahagian besar mikroorganisma ini daripada sampel air. Bagi Koliform fekal yang mungkin melepasi sistem tapisan, ianya dibunuh dengan agen penyahjangkitan seperti klorin.

Bagi mendapatkan perhubungan secara kasar antara koliform tinja dengan bilangan sista dan oosista dari sampel air mentah, graf 5.1-5.8 diplotkan bagi setiap loji yang dikaji. Daripada keseluruhan graf yang diplotkan tersebut didapati pada tarikh-tarikh tertentu kepekatan sista atau oosista berada dalam kepekatan yang tinggi tetapi koliform fekal berada pada bilangan yang rendah. Daripada graf tersebut juga dapat dilihat pada tarikh-tarikh tertentu bilangan sista atau oosista tidak dapat dikesan tetapi koliform fekal berada pada bilangan yang tinggi. Ini menunjukkan bilangan Koliform fekal tidak dapat memberikan gambaran yang tepat kehadiran sista dan oosista dalam sumber air mentah tersebut.

Parameter fizikal air

Air minuman yang disalurkan kepada pengguna sangat penting ditentukan kualitinya bagi menjamin kesihatan pengguna yang menggunakannya. Oleh itu, ia hendaklah dikawal supaya menepati atau seboleh-bolehnya menghampiri nilai panduan yang ditetapkan oleh WHO (1984).

Penentuan kualiti air minuman ini boleh dilakukan dengan mengukur kandungan mikroorganisma, alga, kepekatan bahan kimia, bahan organik dan bahan radioaktif. Walaubagaimanapun, cara yang paling mudah untuk penentuan kualiti air adalah dengan mengukur nilai parameter fizikal air kerana ianya sangat berkait rapat dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Rajah 5.1 : Graf menunjukkan bilangan sista Giardia dan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Cheras pada tarikh persampelan yang berbeza.

Rajah 5.2 : Graf menunjukkan bilangan sista Giardia dan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Sg. Langat pada tarikh persampelan yang berbeza.

Rajah 5.3 Graf menunjukkan bilangan sista Giardia dan bilangan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Sg. Batu pada tarikh persampelan yang berbeza.

Rajah 5.4 Graf menunjukkan bilangan sista Giardia dan bilangan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Bukit Nanas pada tarikh persampelan yang berbeza.

Rajah 5.5 : Graf menunjukkan bilangan oosista Cryptosporidium dan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Cheras pada tarikh persampelan yang berbeza

Rajah 5.6 Graf menunjukkan bilangan oosista Cryptosporidium dan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Sg. Langat pada tarikh persampelan yang berbeza.

Rajah 5.7 Graf menunjukkan bilangan oosista Cryptosporidium dan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Sg. Batu pada tarikh persampelan yang berbeza.

Rajah 5.8 Graf menunjukkan bilangan oosista Cryptosporidium dan bilangan Koliform fekal yang dikesan dalam sampel air mentah dari Loji Pembersihan Air Bukit Nanas pada tarikh persampelan yang berbeza.

Ujian t berpasangan telah dilakukan bagi menguji sama ada terdapat perbezaan atau sebaliknya antara parameter fizikal air mentah dan air yang telah dirawat pada keempat-empat loji yang dikaji. Hasilnya, menunjukkan terdapat perbezaan bererti antara air mentah dan air yang dirawat bagi semua parameter kecuali suhu. Daripada ujian ini, suhu tidak menunjukkan perbezaan bererti pada semua loji kajian. Ini menunjukkan suhu tidak mengalami perubahan selepas melalui proses rawatan air di loji tersebut.

Klorin bebas dalam air mentah adalah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan air yang dirawat (Jadual 4.7,4.8,4.9 & 4.10). Kepekatan klorin bebas dalam air yang dirawat di keempat-empat loji kajian adalah besesuaian untuk minuman. Walaupun nilai yang ditetapkan oleh WHO ialah 0.2 - 0.5 mg/L selepas masa sentuhan 30 minit. Nilai yang lebih tinggi disyorkan bagi memastikan nilai klorin bebas untuk keseluruhan sistem sehingga sampai kepada pengguna dapat ditetapkan pada nilai 0.2 mg/L. Kepekatan ini penting dikekalkan supaya pertumbuhan semula bakteria dapat dihalang disamping menjadi penunjuk pencemaran selepas proses rawatan.

Suhu tidak menunjukkan perbezaan yang bererti antara sampel air mentah dan air terawat. Suhu yang lebih tinggi adalah penting dalam keberkesanan agen penyahjangkitan tetapi peningkatan suhu ini juga akan menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma, serta meningkatkan masalah rasa, bau, warna dan hakisan.

pH bagi air mentah dan air yang dirawat menunjukkan adanya perbezaan yang bererti bagi semua loji kajian. Nilai pH bagi air yang dirawat sepanjang tempoh kajian didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan air mentah disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dalam proses rawatan air contohnya, tawas. Adalah penting untuk menetapkan pH air dalam julat 6.5 - 8.5 bagi memgelakkan hakisan pada saluran paip.

Kekeruhan juga menunjukkan adanya perbezaan bererti antara air yang dirawat dengan air mentah. Didapati, proses rawatan air telah menurunkan kekeruhan sampel air mentah. Nilai kekeruhan bagi sampel air yang kurang tercemar hendaklah berada dalam julat 1 hingga 5 NTU selepas rawatan manakala bagi sampel air yang lebih tercemar, nilai kekeruhannya disyorkan kurang daripada 1 NTU (WHO,1984) supaya penyahjangkitan dengan klorin dapat berkesan dengan baik.

Perhubungan di antara kehadiran Giardia sp. dan Cryptosporidium sp. dengan Koliform fekal dan parameter fizikal air.

Ujian statistik (korelasi dan regresi linear) telah dilakukan bagi mendapatkan perhubungan yang jelas di antara bilangan sista Giardia dan oosista Cryptosporidium dengan Koliform fekal dan juga parameter fizikal air.

Daripada ujian statistik (regresi linear) yang dilakukan, didapati tidak ada korelasi antara bilangan sista Giardia dengan bilangan Koliform fekal atau dengan mana-mana parameter air yang ditentukan bagi keempat-empat loji pembersihan yang dikaji kecuali bagi L. P. A. Cheras dimana terdapat hubungan yang berkadar songsang antara bilangan sista dan suhu (r=-0.6342, p<0.05)(Jadual 4.11, Rajah 4.1). Keputusan ini sebenarnya tidak begitu tepat kerana perbezaan suhu yang diukur sepanjang tempoh kajian adalah kecil sahaja. Suhu air mentah dan air yang dirawat dari loji ini berada dalam julat 26oC hingga 29oC. Dalam kajian yang terdahulu juga mendapati tidak terdapat korelasi antara bilangan sista dan suhu dan juga dengan parameter fizikal yang lain. Hal yang sama telah dilaporkan oleh Rose et al (1988). Walaubagaimanapun LeChevallier et al (1991) mendapati terdapat korelasi di antara bilangan sista Giardia dengan bilangan Koliform fekal dan juga parameter fizikal air iaitu kekeruhan dan kepekatan klorin. Menurut mereka korelasi antara bilangan sista Giardia dengan bilangan Koliform fekal dan parameter fizikal air bergantung kepada jenis sampel air dan juga tempat sampel air tersebut dikaji.

Ujian statistik (regresi linear) juga dilakukan bagi mendapatkan hubungan antara bilangan oosista Cryptosporidium dengan Koliform fekal dan juga dengan parameter fizikal air. Hasil yang didapati menunjukkan tidak terdapat korelasi antara bilangan oosista dengan Koliform fekal dan juga parameter fizikal air bagi keempat-empat loji kajian. Walau bagaimanapun bagi L.P.A. Cheras terdapat korelasi yang berkadar terus (r=0.7056, p<0.05) antara bilangan oosista dengan kepekatan klorin bebas (Jadual 4.13, rajah 4.3). Keadaan ini sebenarnya tidak bersesuaian dengan kajian-kajian yang lepas. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kesilapan dalam mendapatkan bacaan nilai klorin bebas dari sampel air mentah dengan menggunakan mesin Lovibond Photometer PC22. Prinsip bagi alat ini adalah berdasarkan kepada intensiti cahaya. Nilai klorin bebas yang didapati tidak tepat apabila kekeruhan sampel air adalah tinggi.

Ujian regresi linear yang dilakukan antara bilangan oosista Cryptosporidium dengan sista Giardia pula mendapati hanya L.P.A. Cheras sahaja menunjukkan terdapat korelasi yang positif antara keduanya (r=0.7067, p<0.01) (Jadual 4.12, rajah 4.2) Ini menunjukkan pada masa kepekatan oosista Cryptosporidium dalam sampel tinggi maka kepekatan sista juga menunjukkan kepekatan yang tinggi. Keputusan yang diperolehi ini bersesuaian dengan kajian yang dilakukan oleh Lechevallier et al (1991), dimana mereka mendapati terdapat hubungan yang positif diantara kepekatan oosista Cryptosporidium sp. dengan sista Giardia sp.

Ujian regresi linear juga telah dilakukan bagi mendapatkan perhubungan antara bilangan Koliform fekal dengan parameter fizikal air. Keputusan yang didapati adalah tidak terdapat korelasi diantara kehadiran Koliform fekal dengan parameter fizikal air yang diukur bagi kesemua loji pembersihan air yang dikaji. Ini menunjukkan kehadiran Koliform fekal tidak dipengaruhi oleh faktor fizikal air yang ditentukan, kehadirannya mungkin dipengaruhi oleh banyaknya bahan fekal yang mencemari sumber bekalan air tersebut.

Daripada hasil kajian ini didapati kehadiran Koliform fekal dan parameter fizikal air tidak boleh menjadi penunjuk kehadiran sista dan oosista kerana bakteria ini sensitif kepada suhu dan kehadiran bahan kimia lain dalam air khususnya klorin. Suhu air yang tinggi dan klorin boleh membunuh bakteria ini (WHO, 1984), manakala bagi sista dan oosista ianya sangat stabil dan rintang terhadap agen penyahjangkitan yang lazim untuk rawatan air minuman seperti klorin.

Had pewarnaan imunopendarflour.

Walaupun perwarnaan imunopendarflour adalah lebih mudah untuk menentukan sista dan oosista bagi sampel persekitaran berbanding dengan pewarnaan lain, namun ia juga mempunyai beberapa masalah seperti tindakan silang dengan mikroorganisma lain, tak spesifik terhadap spesies yang patogenik kepada manusia, ketidakstabilan pewarna jika disimpan dalam tempoh yang lama pada suhu bilik dan gangguan penentuan sista dan oosista oleh bahan-bahan lain.

Pewarnaan imunopendarflour yang spesifik bagi sista Giardia sp. (Riggs et al., 1983) dan oosista Cryptosporidium sp. (Musial et al., 1987) telah dijumpai mempunyai tindakan silang dengan bahan-bahan lain selain daripada sista dan oosista tersebut. Oleh itu, pengesanan sista dan oosista perlu dilakukan dengan berhati-hati berdasarkan kepada ciri-ciri khas iaitu warna imunoperdanflour yang terhasil, saiz dan bentuk kedua-duanya.

Perwarnaan ini juga didapati tidak spesifik terhadap spesies yang patogenik kepada manusia. Kajian yang dilakukan oleh Rose et al (1989) mendapati 3 jenis antibodi monoklonal yang sepatutnya spesifik kepada sista Giardia lamblia didapati bertindak terhadap sista Giardia muris. Dalam kajian lain, didapati antibodi monoklonal spesifik kepada oosista Cryptosporidium parvum juga menunjukkan keadaan yang sama dimana 2 daripada 3 antibodi monoklonal yang diuji tersebut dapat bertindak dengan oosista Cryptosporidium baileyi.

Pewarnaan yang terhasil juga didapati tidak dapat disimpan lama pada suhu bilik kerana warna pendarflour yang terhasil akan pudar bila terdedah lama pada suhu bilik dan ini mengakibatkan kegagalan untuk mengesan sista dan oosista dalam sampel yang dikaji.

Kebiasaannya dalam sampel akuatik juga boleh dijumpai alga, diatom, lumut, tanah liat dan lain-lain. Kehadiran bahan-bahan ini boleh mengganggu penentuan sista dan oosista (Rose et al., 1989). Sesetengah alga mempunyai pigmen yang boleh menghasilkan pendarflour bila dilihat dibawah mikroskop pendarflour. Ini mengakibatkan keputusan yang diperolehi menjadi tidak tepat atau berlaku positif palsu (Bifulco & Schaefer, 1993). Campbell et al (1992) pula melaporkan, gangguan oleh bahan-bahan lain (debris) boleh mengakibatkan kesalahan dalam pengiraan sista dan oosista dan juga boleh mengakibatkan sampel yang positif tidak dapat dikesan (negatif palsu).

Cadangan penyelidikan akan datang

Oleh kerana dalam kajian ini sista dan oosista telah dapat dikesan dalam sampel persekitaran maka kajian yang lebih terperinci boleh dilakukan bagi mengesan kehadiran protozoa ini dalam sampel air di seluruh Malaysia. Dengan ini tahap pencemaran protozoa ini dalam sumber air di Malaysia dapat diketahui.

Kajian viabiliti (keupayaan untuk menginfeksi) sista dan oosista juga boleh dilakukan kerana apa yang diperolehi daripada hasil kajian ini tidak dapat menentukan samada sista atau oosista yang dijumpai dalam sampel persekitaran tersebut berupaya menginfeksi atau tidak.

Oosista Cryptosporidium sp.
Keberkesanan Kaedah Immunopendanflour

Kaedah yang digunakan bagi mengesan sista Giardia sp. dan Cryptosporidium sp. dalam kajian ini mempunyai kecekapan yang rendah, had penemuan yang tinggi (detection limit), dan ketelitian yang tinggi (Rose et al., 1989; Smith et al., 1989; Ongerth & Stibbs, 1987; Bifulco & Schaefer, 1993). Secara ringkasnya, kaedah yang digunakan ini mempunyai sensitiviti dan spesifisiti yang rendah.

Kecekapan penemuan yang rendah

Bilangan sista dan oosista dalam sampel persekitaran akuatik adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan yang dijumpai dalam feses. Oleh yang demikian, sensitiviti kaedah yang digunakan ini masih lagi dipersoalkan.

Pemprosesan penapis juga menyumbangkan kepada pengurangan penemuan sista dan oosista dalam sampel persekitaran akuatik. Kajian yang dibuat oleh Smith dan Rose (1990) mendapati, sebanyak 85% oosista dapat ditapis denganmenggunakan penapis prolipropilena. Walaubagaimana pun, pemprosesan penapis tersebut mengakibatkan 90% daripada oosista yang ditapis hilang. Vesey dan rakan-rakan (1993), menyatakan sista dan oosista juga tidak dapat dikesan melalui kaedah penentuan akibat kekeruhan sampel air mentah. Peratusan sista dan oosista yang dapat dikesan adalah kurang daripada 10%. Dalam kajian lain, Ongerth dan Stibbs (1987) melaporkan purata oosista yang dijumpai 10% manakala Hansen dan Ongerth (1991) melaporkan purata oosista yang dijumpai 26.2%.

Musial dan rakan-rakan (1987) melaporkan peratus penemuan oosista mencapai 44% manakala Payment dan rakan-rakan (1989) melaporkan peratus penemuan sista mencapai 52%. Kedua-dua peratusan di atas diperolehi daripada ujian yang ditentukan melalui air bersih, dimana sebanyak 10000 oosista dan 1000000 sista masing-masing dimasukkan ke dalam sampel air tersebut.

Had pengesanan yang tinggi (detection limit)

Had pengesanan merupakan bilangan paling kecil sista atau oosista yang mesti hadir dalam isipadu sampel yang ditentukan bagi menunjukkan sampel tersebut positif terhadapnya dengan kaedah pengesanan yang digunakan. Contohnya, jika hanya satu sista hadir dalam satu liter sampel air yang ditentukan dan kaedah yang digunakan mempunyai had pengesanan 2 sista/liter, maka sista tersebut tidak dapat dikesan kerana sekurang-kurangnya 2 atau lebih sista mesti hadir dalam satu liter untuk membolehkan sista tersebut dikesan semuanya.

Had pengesanan merupakan penunjuk kepada sensitiviti yang digunakan. Oleh itu, kaedah yang mempunyai had pengesanan 1 sista/liter (had pengesanan yang rendah) lebih sensitif berbanding kaedah dengan had pengesanan 10 sista/liter. Kaedah yang pertama mempunyai 10 kali lebih sensitif kerana ia berupaya mengesan satu sista yang hadir dalam satu liter sampel tetapi kaedah kedua memerlukan 10 sista atau lebih hadir dalam sampel bagi memberikan keputusan positif.

Had pengesanan boleh diukur berdasarkan formula berikut;

	Had pengesanan = Vi/ VI X v
	Dimana;	Vi = Isipadu sampel yang diwarnakan
			VI = Isipadu akhir selepas               proses pemekatan
			 v = Isipadu penapisan 
Had pengesanan bagi kajian yang dilakukan ini adalah diantara berubah-ubah antara satu sampel dengan sampel yang lain kerana ianya bergantung kepada isipadu penapisan yang dilakukan. Secara kasarnya, had pengesanan bagi kajian ini berada pada julat 5 - 40 sista atau oosista/liter.

Had pengesanan yang lebih rendah dapat diperolehi dengan menambahkan isipadu sampel air yang ditapis (Ongerth & Stibbs, 1987). Menurut mereka had penentuan 0.5 oosista/liter dapat menghasilkan peratus penemuan 10% manakala laporan daripada Hansen dan Ongerth (1991) menyatakan had penentuan yang lebih rendah secara relatif iaitu 0.05-0.15 oosista/liter lebih sensitif jika dibandingkan dengan yang terdahulu. Peratus penemuan juga didapati meningkat iaitu 18.6% - 34.3%.